JOBOPSLAG: Kirkesanger i Storvorde-Sejlflod pastorat

Stillingen som kirkesanger i Storvorde og Sejlflod kirker er ledig. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Kirkesangeren skal synge ved kirkelige handlinger og gudstjenester i pastoratets kirker, Storvorde aktivitetscenter og Sognegården.

Desuden medvirker kirkesangeren ved kirkelige handlinger i følge med præsten i Aalborg stift.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder herom. Således indeholder stillingen geografisk fleksibilitet ifølge en samarbejdsaftale, hvilket indebærer arbejde for nabopastoratet med gensidig afløsning i ferier, ved akut sygdom og på fridage.

Løn efter kvalifikationer.

Ansættelsesmyndigheden er Storvorde menighedsråd.

Stillingen er en deltidsstilling på 8 ugentlige timer.

Der er tre måneders prøvetid.

Der er prøvesyngninger med efterfølgende jobsamtaler tirsdag den 7. maj 2019.

Henvendelse vedr. stillingen kan ske til sognepræst Niels Lassen, tlf. 98 31 84 70.

Ansøgninger med relevante bilag sendes til 8325fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningsfrist torsdag den 2. maj 2019 kl. 12.

 

Menighedsrådene i Storvorde og Sejlflod

Ophavsret: