Dåb

Bestilling
Ring eller mail til sognepræst Niels Lassen og angiv venligst i hvilken kirke, hvor dåben skal foregå. Du kan evt. finde et passende tidspunkt i den aktuelle gudstjenesteliste.

Dåbssamtale
Aftales med sognepræsten, der kan kontaktes på mail eller via sikker formular.

Navn
Et barn skal have et navn inden det bliver 6 måneder. Er du i tvivl om et navn, kan du læse mere om navne og navneregler på borger.dk.

Faddere
Et barn skal have mindst 2 og højst 5 faddere. Fadderne skal være døbt med den kristne dåb, de må ikke have tilsluttet sig et ikke-kristent trossamfund, og de skal have nået konfirmationsalderen. Mindst to skal være myndige. Fadderne skrives ind i den elektroniske kirkebog med navn og adresse.

Dåbsdag
Alle dåb foregår som udgangspunkt i forbindelse med gudstjenesterne i kirkerne på søn- og helligdage. Eneste undtagelse er de dåb som foregår i forbindelse med bryllupper og lørdagsdåb (se nedenfor).

Kirkerne har to faste dåbssalmer: 448 Fyldt af glæde over livets under (melodi: Egil Hovland). Samt salme 674 Sov sødt, barnlille  – vers 2 og 7.

Dåbsgudstjeneste (lørdagsdåb)
I bunden af siden kan du se hvornår vi næste gang har dåbsgudstjeneste. Dåbsgudstjeneste bliver kun gennemført, såfremt der er tilmelding.

Fotografering
Der må kun være én fotograf pr. barn i kirken. Der må ikke tages billeder ud i kirkerummet!

Folkekirkens Dåbshilsen
Hvert barn, der bliver døbt i en af kirkerne, får en dåbspakke med forskelligt materiale om denne begivenhed eller en børnebibel. I pakken er der en dåbsplakat, en CD+sanghæfte med titlen: “Solen begynder at gløde”, et trækors udført i oliventræ, en billedbog, en forældrevejledning, magasinet “Immanuel”, en hilsen til faddere og en hilsen til barnets bedsteforældre.

Voksendåb
Ønsker du at indtræde i folkekirken, skal du gennemgå en voksendåb. Denne handling aftales særskilt med præsten. I stedet for faddere skal du vælge to dåbsvidner.

Har du tidligere været medlem af folkekirken, skal du ikke døbes igen.

Dåb af større børn/kommende konfirmander
Oftest er det børn i 12-14 års alderen som ønsker at blive døbt. Børnene i denne aldersgruppe skal ikke gennemgå særskilt kristen lærdom, da de i forvejen går til konfirmationsforberedelse. Dåben skal ske inden barnet konfirmeres, idet konfirmationen skal bekræfte dåben.
Der skal vælges 2-5 faddere ifm. dåben.

Hjemmeside om dåben
Find flere oplysninger om dåben, dens historie og betydning. Læs om 31-årige Kærne og 58-årige Steen, der blev voksendøbt.

Find siden her: https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab